Kontakni podatki:
Etnološko društvo Srečno
Migojnice 6, p.p. 7, 3302 Griže
Tel.: 051 253 015
E-pošta: jozef.hribar@gmail.com
Muzej je odprt
nedeljo dopoldne od 10. do 12. ure sredo od 15. do 18. ure
ali po predhodni najavi.

Literatura

POVEDALE SO ...

Etnološko društvo Srečno hrani podatke o 385 ženskah, rojenih v prvi polovici 20. stoletja, ki so delale v premogovnikih Zabukovica in Liboje. Preseneča, da je bila kar polovica delavk, ki so se zaposlile pri rudniku, stara med 15 in 20 let ter da je prav vse v rudarstvo prignala socialna stiska. Delavke knapovke so delale na rudniških obratih: v jami, na prevozu rovnega premoga, na separaciji in na ozkotirni železnici, kjer je bilo delo zahtevno in nevarno. Ženske so delale tudi na rudniški ekonomiji, v samskem domu in drugih rudniških službah. To so bila mlada dekleta in ženske, predvsem iz revnih družin, ki so bile že kot majhne deklice vajene trdo delati in poprijeti za vsako delo. Še več – te delavke so prispevale svoj delež k izgradnji Slovenije in morda še večji delež k izgradnji samopodobe Slovenk. Štiri desetletja po zaprtju premogovnikov v Zabukovici in Libojah nam je še uspelo zapisati življenjske zgodbe nekaterih delavk. Vsaka življenjska zgodba je unikatna, prav tako je edinstvena vsaka ženska posebej. Ena izmed njih govori o Veroniki.