Kontakni podatki:
Etnološko društvo Srečno
Migojnice 6, p.p. 7, 3302 Griže
Tel.: 051 253 015
E-pošta: jozef.hribar@gmail.com
Muzej je odprt
nedeljo dopoldne od 10. do 12. ure sredo od 15. do 18. ure
ali po predhodni najavi.

Novice

Rudarska druščina na obisku v Vremskem Britofu

V soboto, 7. junija 2014, je bila rudarska druščina zbrana okrog Etnološkega društva Srečno na ekskurziji v Vremskem Britofu. Rajžali smo skozi kraje, kjer so nekdaj delovali vremski premogovniki črnega premoga. Družili smo se s prijaznimi ljudmi teh krajev, kot knapovski kameradi. Kako so naši gostitelji doživljali obisk, pa prepustimo besedo kar njim.

OBISK ETNOLOŠKEGA DRUŠTVA SREČNO V NAŠEM KRAJU

Pred dobrim mesecem smo navezali stike s predstavniki Etnološkega društva Srečno iz Griž, ki se nahajajo v Občini Žalec. Pri vzpostavitvi stika nam je prek gospoda Matjaža Cerovca pomagal Jože Požrl iz Gorič. Izrazili so željo, da bi si ogledali nekdanje premogovnike v Vremah. Njihova rudarska druščina vsako leto obišče eno izmed lokacij nekdanjih premogovnikov, lani je to bil ogled lokacije v Sečovljah.

Skupaj s predstavikoma Etnološkega društva Srečno, dr. Jožetom Hribarjem in Matjažem Cerovcem, smo se pred tem dobili v Upravi Parka Škocjanske jame pri Darji Krajnc, kjer smo začeli s pogovori in pripravo načrta.          

V spremstvu Jožeta Požrla  in predsednice vremskega društva TKŠD Urbanščica, Mirjam Frankovič Franetič, se je nadaljeval ogled lokacij nekdanjih vremskih premogovnikov in drugih kulturnih spomenikov, ki naj bi si jih ogledali na ekskurziji. Rečeno, storjeno. 

Obisk »rudarskih kameradov« je potekal prvo soboto v juniju, najprej v Parku Škocjanske jame, z vodjo Jano Martinčič, ki je gostom predstavila delovanje Parka Škocjanske jame z vsemi značilnostmi kraškega sveta, ki so ga lahko doživeli in občutili na sprehodu do razgledišča, s pogledom na Malo in Veliko dolino, na naravni most in na sotesko reke Reke, nad katero se na eni strani razprostira Vremščica, na drugi strani pa se dvigujejo Brkini.

Z avtobusom smo se nato zapeljali v Famlje, se namestili v dvorani nekdanjega rudniškega objekta, kjer smo se uradno pozdravili in si izmenjali darila. V imenu Občine Divača smo podžupanu Občine Žalec, gospodu Ivanu Jelenu, podarili knjigo avtorice Klelije Potokar Vremska dolina med Krasom in Brkini. Dobrodošlico je v imenu KS Vreme izrekel predsednik Dušan Škrlj. Protokolarne zadeve je nadaljeval dr. Jože Hribar, ki nas je presenetil z izjemnimi darili njihove bogate rudarske in hmeljarske dediščine.

Po manjši pogostitvi, ki jo je pripravilo društvo Urbanščica, smo udeležencem predvajali film Jadrana Strleta Zakriti premogovniki Krasa. Podrobneje sem predstavila zgodovino premogovništva na vremskem z ogledom prostorov nekdanjega »šhta« in njegovih zunanjih rudniških objektov ter predstavila  objekte, ki so bili povezani z gradnjo »Južne železnice«, z najstarejšim vodovodom na Krasu, »Cesarsko štirno s Tajhi« ter »vodarno Drago«, ki smo si jo tudi ogledali.

Prijetno druženje se je z našimi prijatelji zaključilo ob načrtovanju skupnih akcij v prihodnje. Dramska sekcija bo z uprizoritvijo skeča sodelovala na njihovi knapovski prireditvi, ki bo v mesecu juliju, medtem ko si bomo v jesenskem terminu ogledali tamkajšnji rudarski muzej in tako pridobivali zamisli ter ideje za odprtje rudarskega muzeja v Vremah.

                                                                   Mirjam Frankovič Franetič

 

 

 

 

 


Nazaj