Kontakni podatki:
Etnološko društvo Srečno
Migojnice 6, p.p. 7, 3302 Griže
Tel.: 051 253 015
E-pošta: jozef.hribar@gmail.com
Muzej je odprt
nedeljo dopoldne od 10. do 12. ure sredo od 15. do 18. ure
ali po predhodni najavi.

Knjige

LIBOJE SKOZI ČAS

Zbirka: Izviri naše dediščine, 6. zvezek
Janja Ramšak
LIBOJE SKOZI ČAS
Založništvo: Griže: Etnološko društvo Srečno, 2013

Naj je kraj še tako majhen, vedno je za njim zgodovina. Za Liboje si upamo trditi, da je zgodovina bogata. Ljudje so bili v Libojah marljivi, postavili so si domove, zgradili šolo, cerkev, kulturni dom … Preživljali so težke čase, a vedno so gledali naprej.

V knjigi avtorica na kratko preleti čas v Libojah od nekdaj do danes. Predstavi zgodovino kraja, začenši z njegovim imenom,  ki izhaja iz zvez »lepo je«, »libo je« (ribo je) ali pa so kraj tako poimenovali zaradi številnih lip, ki so krasile dvorišča kmetij. Po industrijski revoluciji sta kmetijstvo in hmeljarstvo zamenjala rudnik rjavega premoga ter prva industrijska tovarna keramike v Sloveniji. Po zaprtju rudnika je v kraju zaživel kamnolom. Avtorica opiše tudi podjetja, ki danes dajejo kruh Libojčanom, kot sta Liko (Industrija kovinske opreme) in Sadjarstvo Mirosan.

V drugem delu knjige spregovorijo ljudje, ki dajejo pečat svojemu kraju. Združujejo se v društva, ki kljubujejo vsem razmeram skozi čas. Trenutno delujeta v Libojah dve kulturni društvi: Kulturno društvo Svoboda Liboje, ki je zaživelo leta 1029, in Godba Liboje, ki deluje vse od leta 1934. Preostala društva: turistično-športno, planinsko, strelsko, društvo upokojencev. Začetki gasilstva sežejo v leto 1940. Pomembno mesto v kraju imata še osnovna šola in cerkev sv. Neže.

Liboje skozi čas so delo, ki na vsakomur razumljiv način predstavi imenovani kraj in kar je še pomembnejše – krajane. V malih krajih so doma veliki ljudje. Taki, ki se vedno znova poberejo in gredo naprej!


Nazaj