Kontakni podatki:
Etnološko društvo Srečno
Migojnice 6, p.p. 7, 3302 Griže
Tel.: 051 253 015
E-pošta: jozef.hribar@gmail.com
Muzej je odprt
nedeljo dopoldne od 10. do 12. ure sredo od 15. do 18. ure
ali po predhodni najavi.

Knjige

RUDARSKA DEDIŠČINA ZABUKOVICA-LIBOJE

 Zbirka: Izviri naše dediščine, 1. zvezek
Jože Hribar, Breda Veber
RUDARSKA DEDIŠČINA ZABUKOVICA-LIBOJE
Založništvo: Griže: Etnološko društvo Srečno, 2007

Rudarska dediščina Zabukovica−Liboje na poljuden način podaja pregled skozi zgodovino rudarjenja v kraju. Predstavljeni so tudi muzeji, ki so jih ob ustanovitvi Etnološkega društva Srečno odprli v Grižah, Zabukovici in Libojah.

Začetki rudarjenja segajo v leto 1784, ko se odpre rudnik v Libojah. Ob reki Bistrici pod cerkvijo sv. Neže je nastala tovarna galuna, ki je bila leta 1807 preoblikovana v steklarno. Z rudnikom je bil omogočen tudi razvoj tovarne keramične posode v Libojah. Lastniki tovarne so bili lastniki jamskih mer. Skozi zgodovino sta se organiziranost in lastništvo menjavala. Leta 1948 se je Premogovnik Liboje priključil Premogovniku Zabukovica. Največ zaposlenih je bilo leta 1954, ko je delalo 243 delavcev. V 170 letih, rudnik je bil zaprt leta 1972, je bilo nakopanih 1,3 milijona ton rjavega premoga. Najvišjo proizvodnjo so dosegli leta 1956. Nadomestilo za ukinjen rudnik je bila izgradnja kamnoloma apnenca.

Zabukovški premogovnik je bil z železniško postajo Žalec povezan z ozkotirno industrijsko železnico, ki so jo v letih 1915–1919 gradili italijanski vojni ujetniki. Iz Premogovnika Liboje pa je bil premog do Zabukovice transportiran po tri kilometre dolgi površinski žičnici. Premogovnik je povezan z delovanjem predilnice v Preboldu. Največ zaposlenih je zabukovški premogovnik imel leta 1954, ko je na delo hodilo 928 delavcev. Med njegovim delovanjem je bilo nakopanih 3,2 milijona ton rjavega premoga iz 25 kilometrov rovov, v globini do 230 metrov. Premogovnik je bil zaprt leta 1966.

V drugem delu knjige avtorja opišeta Rudarski muzej Zabukovica−Liboje, ki je od leta 2004 odprt v Krajevni skupnosti Griže. Zajema rudarsko zbirko z več kot 300 eksponati, sobo z dokumenti in gradivom o obeh premogovnikih, avdio- in videodokumente, posebno sobo, ki ponazarja rudniško obratno pisarno z glavno jamomersko knjigo z merskimi podatki in izračuni iz obdobja več desetletij.  Ta vstopna informacijska točka je tudi izhodiščna točka za vodene oglede muzejev na prostem, pred osnovnima šolama v Grižah in Libojah ter Rudarskega parka v Zabukovici.

V knjigi spoznamo, koliko je bilo za negovanje kulturne dediščine postorjenega, k čemur je pripomoglo okoli 40 članov društva, največ rudarskih veteranov. Prav tako je v okviru društva vzklila tudi skupina osnovnošolcev, ki so si nadeli ime Društvo Srečno.


Nazaj