Kontakni podatki:
Etnološko društvo Srečno
Migojnice 6, p.p. 7, 3302 Griže
Tel.: 051 253 015
E-pošta: jozef.hribar@gmail.com
Muzej je odprt
nedeljo dopoldne od 10. do 12. ure sredo od 15. do 18. ure
ali po predhodni najavi.

Novice

Dan slovenskih rudarjev

V nedeljo, 3. julija 2016 so v Grižah proslavili Dan slovenskih rudarjev. Tradicionalna prireditev ob dnevu rudarjev je preplet spominov, glasbe, običajev, tradicije in tovariškega druženja. Organiziralo jo je Etnološko društvo Srečno, podprli pa so jo Občina Žalec, Krajevna skupnost Griže, Krajevna skupnost Liboje, VOC Ekologija d.o.o., Ecobeton d.o.o. in Železnikar Control d.o.o.

Rudarji nekdanjega rudarskega revirja Zabukovica–Liboje so tudi letos dostojno proslavili dan slovenskih rudarjev, 3. julij. Udeleženci prireditve so se začeli zbirati pred Domom kulture Svoboda Griže ob 17. uri. Za dobrodošlico sta igrali  združeni godbi na pihala iz Zabukovice in Liboj. Rudarji so prihajali v prazničnih rudarskih oblekah, vsakemu so dekleta pripela rdeč nagelj. Obiskovalcem je bil na voljo tudi ogled rudarskega muzeja. Sledil je postroj rudarske čete Zabukovica–Liboje, kateri so se pridružili rudarji iz Laškega, Velenja, Andraža in od drugod. Ob 18. uri je rudarska parada z mažoretkami, praporščaki in rudarsko četo, ob koračnici godbe vkorakala v veliko prireditveno dvorano.

Proslava se je začela z rudarsko himno, katero je zaigrala združena godba na pihala. Nato je po starem rudarskem izročilu iz 15. stoletja oblast prevzel »slavni častni in nezmotljivi prezidij« Anton Planinc, ob pomoči slavnega desnega in levega adlatusa, Jožeta Hribarja in Ivana Grobelnika. Vodja rudarske čete Ivan Grobelnik je prezidiju  raportiral, da je parada štela 25 mažoretk, štiri praporščake in 54 uniformiranih rudarjev. Udeležence proslave je nagovoril predsednik Etnološkega društva Srečno Jože Hribar, vsem slovenskim rudarjem v domovini in po svetu pa je v poslanici čestital za stanovski praznik. Po starem rudarskem običaju »skoka čez kožo« sta bila v rudarsko bratovščino sprejeta novinca Bojan Šeško ter Bogdan Kočevar in častni član Marjan Vodeb.

V kulturnem programu so nastopili Združeni godbi Zabukovica-Liboje, Knapovski vokalni kvartet Šorarji, Ubrane strune, recitatorka Olga Markovič, Mešani pevski zbor Griže, harmonikarja Miha ter David in Libojske mažoretke, vodila pa ga je Jolanda Železnik.

Po tradicionalnem končnem nastopu »pleh muzik« in mažoretk se je nadaljevalo prijetno tovariško druženje ob knapovski malici, tako kot nekoč. Za ples je igral ansambel Gozdnik.

 


Nazaj